Disleksija. Mes galime padėti!

Vasario 27 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje svečiuose buvo Vilma Makauskienė – VDU Švietimo akademijos dėstytoja, socialinių mokslų daktarė, logopedė, psichologė, pasauliniuose renginiuose ir tarptautinėse organizacijose  ESLA ir IALP (tarptautinės logopedų organizacijos) atstovaujanti Lietuvai. V. Makauskienė yra įgijusi Europos sklandaus kalbėjimo specialistų klinikinę klasifikaciją (ECSF). Stažavosi North Western (JAV), Eastern Washington (JAV), Alberta (Kanada) universitetuose, M. Palin pagalbos mikčiojantiesiems centre (Londonas), dalyvavo konferencijose Naujoje Zelandijoje, Australijoje, Belgijoje ir kt. šalyse. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių logopedams.  Parengė mokslinių straipsnių, metodinių leidinių, vadovėlius logopedams: „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“, „Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika“ ir daug kitų. Vadovėliai yra išversti į anglų ir rusų kalbas.

Visagino savivaldybės mokytojams, karjeros specialistams buvo pristatyta VDU (Vytauto Didžiojo universiteto) programa „Specialioji pedagoginė pagalba“. Švietimo pagalbos specialistai daugiau sužinojo apie tarptautines logopedų organizacijas, jų sudaromas galimybes logopedams kelti ir tobulinti savo kvalifikaciją. Lektorė  diskutavo su klausytojais apie logopediją šiandien tarptautiniu ir Lietuvos mastu, pristatė naujausius leidinius logopedijos, švietimo pagalbos temomis. Antra seminaro dalis buvo skirta disleksijai, mokinių, turinčių šį sutrikimą ugdymui, aptariama pagalba mokiniams ir mokytojams.

Šių metų pradžioje Visagino savivaldybėje buvo organizuotas susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovais ir aptartos bendradarbiavimo sutarties veiklos mokytojų rengime. Džiaugiamės, kad Visagino švietimo pagalbos tarnyba aktyviai dalyvauja įgyvendinant bendradarbiavimo sutarties veiklas.