Visagino švietimo pagalbos tarnyba nuo vasario 11 d. iki birželio 28 d. vykdo valstybinės kalbos mokymo kursus pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą, patvirtintą 2018 m. gegužės 3 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu Nr. N-2 (164) ,,Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“. Mokymai finansuojami šios programos 4 uždavinio 4 priemonės, skirtos valstybinės kalbos mokymo kursų Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimui, lėšomis. Vyksta valstybinės kalbos mokymai pagal valstybinės kalbos mokėjimo programą ,,Uosis“, atitinkančią I valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus (mokosi 21 žmogus), ir pagal valstybinės kalbos mokėjimo programą ,,Eglė“, atitinkančią II valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus (mokosi 23 žmonės). Abiejų mokymų trukmė po 120 akademinių valandų. Mokymus veda lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Audronė Nastajienė.

Pamokų metu atsižvelgiama į komunikacinio mokymo principus, kurių svarbiausi yra: komunikacinis kryptingumas, visų keturių kalbinės veiklos rūšių (kalbėjimo, klausymo, rašymo ir skaitymo) dermė, sakytinės kalbos pirmumas, todėl daug dėmesio skiriama komunikacijai (bendravimui), mokoma tinkamai pritaikyti gramatikos žinias bendraujant visuomeninėje socialinėje aplinkoje.

Pamokose pateikiama rekomendacijų, kaip geriau įsisavinti medžiagą, išmokti kuo daugiau naujos leksikos. ,,Naujo namo nepastatysi be plytų, tai ir kalbėti neišmoksi neturėdamas žodžių bagažo“ – teigia mokytoja. Juk kalbos mokymasis dabar yra be galo įdomus, nes ,,neįkalina“ sėdėti vien tik su knyga. Mokymosi galimybių spektras įvairus ir nenuobodus: tai ir IT panaudojimas pamokose, video pamokėlės internete, programėlės išmaniuosiuose telefonuose ir skaitmeninė medžiaga, televizija ir radijas, paskaitų klausymas lietuvių kalba, habil. dr. S. Temčino intensyviosios metodikos taikymas. O kur dar bendravimo galimybės su mokiniais, lankančiais šiuos kursus? Juk mokantis kalbos labai svarbu surasti ir bendraminčių