Įgyvendintas projektas „Vaiko gerovė ankstyvajame ugdyme“

Valstybinės kalbos mokymai
2019-05-16
Konkursas vyr. buhalterio pareigoms užimti
2019-05-30

Įgyvendintas projektas „Vaiko gerovė ankstyvajame ugdyme“

Gegužės 22 d. Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ baigėsi 24 valandų moduliniai mokymai skirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams, visiems, besidomintiems ankstyvuoju ugdymu ir ankstyvąja intervencija, „Vaiko gerovė ankstyvajame ugdyme“ (programos autorės D. Nekliudova, Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ logopedė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, logopedė, R. Ardamakovaitė, Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ psichologė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos psichologė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokytoja).

Buvo džiugu mokymų metu matyti pilną lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ konferencijų salę. 72 klausytojai pagilino žinias apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų raidą bei vaikų motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją, išmoko taikyti įvairias ugdymo metodikas, parengti individualią programą vaikui, turinčiam raidos ypatumų bei sutrikimų, taikyti įvairius darbo būdus, strategijas su ikimokyklinio amžiaus vaikais, atliepti vaikų poreikius įvairiais raidos etapais. Norintiems bus išduoti Visagino švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Dėkojame Visagino miesto bendruomenei, aktyviai dalyvavusiai mokymuose. Tai rodo, kad mums visiems rūpi mūsų vaikų ugdymas ir ateitis.

Programos autorės