Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius pristato naujai išverstą rekomendacijų leidinį „Pasiruošimas ugdyti vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimų“. Leidinys padės atsakyti į dažniausiai pedagogams kylančius klausimus – klasės pritaikymas, struktūros taikymas dienos rutinoje ir kt. Leidinyje gausu praktinių patarimų kurie padės sekmingiau organizuoti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymą.

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2019/11/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf