ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

2022 m. lapkričio 15  d. Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekoje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinio būrelio posėdis. 

Posėdyje svarstyta 2022  m. lapkričio 14–19 dienomis Visagino „Verdenės“ gimnazijos informacijos  centre vykusi tradicinė šiaurietiška šviesos ir knygos šventė „Šiaurės šalių literatūros savaitė“, kurios tema – „Gamta  Šiaurėje“. Miesto mokyklų bibliotekininkai grožėjosi Šiaurės šalių vaizdais.

Metodinio būrelio pirmininkė Vida Vikonytė,  Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovė  mokyklų bibliotekininkus supažindino su naujovėmis, pasiūlė dalyvauti „Šviesos“ leidyklos nuotoliniame renginyje, kuriame bus naujų vadovėlių serijos „Maži milžinai“ pristatymas.      

Informaciją parengė Vida Vikonytė, metodinio būrelio pirmininkė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovė