Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos konferencija Palangoje

Balandžio 27-28 d. Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė Eleonora Dutkevičienė ir metodininkė Laima Šamatavienė dalyvavo Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Ugdyti reiškia daryti, kad kas augtų, ūgėtų, eitų aukštyn”, kuri vyko Palangoje.

Aptartos svarbios temos:

Bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo rezultatai: kaip kuriame ugdymą kiekvienam?.

Nacionalinio lygmens sprendimai atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Visiems prieinama gera mokykla.

 Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmės ir iššūkiai savivaldybėse.

Mokyklų patirtis ir lūkesčiai įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

Vyko kūrybinės dirbtuvės: 2023-2027 m. matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo plano aptarimas: kuo švietimo centrai gali padėti mokykloms? ir Nacionalinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas.

Sieksime, kad įgytos žinios, patirtys ir informacija bus panaudotos Visagino savivaldybėje.

Informaciją parengė Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė