Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis

Balandžio 25 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis. Mokyklų mokytojai dalinosi gerosios patirties sklaida. Pranešimus skaitė Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės  L. Navickienė ir J. Jankevičienė, tema „STEAM projektas. Paukščio vystymasis“. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja J. Virčinskienė skaitė pranešimą tema „Projektinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pagal atnaujintą PUBP“. Visagino Draugystės progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A. Legeikienė skaitė pranešimą tema Tarptautinis projektas ,,Vizualinio mąstymo mainai mene: Mokytojų projektas II“.

D. Savičienė, metodinės tarybos pirmininkė, Visagino „Verdenės” gimnazijos mokytoja, pateikė darbo grupės parengtą ilgalaikių planų Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms projektą.

Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pateikė informacinius klausimus apie Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatų atnaujinimo reikalingumą, atliekamą tyrimą dėl mokytojų dalyvavimo projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rezultatus ir mokytojų dalyvavimo projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ apklausos rezultatus.

Eleonora Dutkevičienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė informavo apie planuojamą ugdymo turinio atnaujinimo konferenciją Visagino savivaldybėje.

Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė