Kviečiame dalyvauti mokymuose

Mokymai mokyklų vadovams – apie pasirengimą diegti atnaujinamas bendrąsias programas. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) programas, vadovų, pavaduotojų ugdymui, norinčių dalyvauti mokymuose pasirengiant diegti mokyklose atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, atranką.

Mokymai truks 16 darbo dienų per 2021 m. spalio – 2022 m. balandžio laikotarpį.

Mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, norintys dalyvauti mokymuose, iki rugsėjo 15 d. turi užpildyti elektroninę paraiškos formą.

Kandidatų atranką vykdys NŠA sudaryta Mokyklų vadovų atrankos komisija. Pirmumo teisė bus suteikiama šiems kandidatams:

  • jų vadovaujama mokykla dalyvauja NŠA vykdomame Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime;
  • pareiškėjas paraiškos formoje nurodo motyvaciją ir įsipareigoja dalyvauti mokymuose ir suplanuotose veiklose 2021–2022 m. projekto įgyvendinimo metais;
  • pareiškėjas paraiškos formoje įsipareigoja įgyvendinus projektą konsultuoti kitus mokyklų vadovus, įgyvendinančius atnaujintą ugdymo turinį.

Siekiant užtikrinti kuo platesnę mokyklų aprėptį, bus atsižvelgta į pareiškėjų proporcingą pasiskirstymą pagal Lietuvos regionus, atstovaujamų mokyklų tipą ir įgyvendinamas programas.

Mokymai yra projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“, dalis. Įgyvendinant projektą parengti mokymą(si) skatinantys švietimo lyderiai padės mokyklose.

Daugiau informacijos  – https://www.nsa.smm.lt/2021/08/27/mokymuose-mokyklu-vadovams-apie-pasirengima-diegti-atnaujinamas-bendrasias-programas/