ĮVYKO MOKYMAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

Kviečiame mokytis valstybinės kalbos
2021-08-26
Kviečiame dalyvauti mokymuose
2021-09-07

ĮVYKO MOKYMAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

2021 m. rugpjūčio 25 d. vyko mokymų „Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ I – ą modulis. Mokymai vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Mokymai skirti ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Dalyvavo Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis” (VPC) ir Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“  ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai bei kiti suinteresuoti asmenys. Mokymus vedė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, kuri supažindino dalyvius su ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymu, su inovatyvios didaktikos tikslais, metodais, vaikų kabinių gebėjimų vertinimu ir t.t.

Dėkojame lektorei  už suteiktas žinias ir dalyviams už aktyvų dalyvavimą.

Metodininkė Natalija Levickaja