Įvyko VI-oji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. gruodžio 8 d. organizavo VI Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes.

Olimpiadoje dalyvavo  trys amžiaus grupės: Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 5 mokiniai ir Visagino „Verdenės“ gimnazijos 4 mokiniai.

Mokiniai olimpiados metu išreiškė kūrybinius raiškos gebėjimus meninėmis ir bendrosiomis kompetencijomis, puoselėjo gimtosios kultūros tradicijas, jų istorinį tęstinumą, skatino ryšį su miesto bendruomenėmis.

Sveikiname ir didžiuojamės mokiniais nugalėtojais, kurie užėmė I, II ir III vietas, dėkojame mokytojams ruošiant mokinius ir dalyvavusiems olimpiadoje.

Dėkojame „Verdenės“ gimnazijos bendruomenei sudarant puikias sąlygas olimpiados vyksmui.

Dėkojame olimpiados dalyvių vertintojams už objektyvumą, sąžiningumą ir lygiateisiškumą.

Tikime, kad etninės kultūros pažinimas ir ugdymas Visagino mieste bus sistemingas ir nuoseklus ne tik švietimo įstaigose, bet ir kiekvienoje šeimoje.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė