VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2021-01-24

ĮVYKO LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPAS

2021 m. sausio 15 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapą. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu. Olimpiadoje dalyvavo Visagino „Verdenės“, Visagino „Atgimimo“ […]
2021-01-24

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas. Pareigybės lygis – A (A2).  Pareigybes paskirtis: tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės […]
2021-01-24

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ METODININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba. Pareigybės pavadinimas: metodininkas. Pareigybės lygis – A2.  Pareigybes paskirtis Tarnybos nuostatuose (https://www.visaginospt.lt/administracine-informacija/nuostatai/)  ir šiame pareigybės aprašyme (https://www.visaginospt.lt/wp-content/uploads/2020/04/Metodininko-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas.pdf) numatytai veiklai organizuoti […]
2021-01-17

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI

Ikimokyklinių įstaigų atstovus kviečiame susipažinti su gerosios patirties popietės, diskusijos įrašu: „Ko galime išmokti iš inovatyvių darželių?“
2021-01-17

ĮVYKO LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPAS

                      2021 m. sausio 14 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Lietuvos mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapą. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu. Olimpiadoje dalyvavo Visagino „Žiburio“ pagrindinės […]
2021-01-15

Kreipimasis į visaginiečius

► lietuvių kalba ► rusų kalba
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai