VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2023-03-23

Virtualios svetainės „Pilietiškumo mokykla“ pristatymas LR Prezidentūroje

Kovo 15 dieną LR Prezidentūroje vyko renginyje, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, į kurį buvo pakviesti ir  Visagino savivaldybės atstovai: „Gerosios vilties“ progimnazijos direktorė Jolanta […]
2023-03-22

Vaiko brandumas mokyklai: Švietimo įstatymas ir tėvelių norai

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 8 straipsnio dalies pakeitimams (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/VYkZpHhDuh), tėveliams iškyla klausimų, kada gi galima leisti vaiką į priešmokyklinę grupę. Teikiame LR Švietimo įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) […]
2023-03-22

Organizuotas 35 – osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapas

Kovo 21 dieną Visagino Draugystės progimnazijoje įvyko Švietimo pagalbos tarnybos organizuotas 35 – osios  Lietuvos mokinių geografijos olimpiados savivaldybės etapas. Jame dalyvavo 9-12 klasių mokiniai iš […]
2023-03-16

RUOŠIAMĖS Į MOKYKLĄ

Prasidėjus priėmimui į bendrojo ugdymo mokyklas, būsimų pirmokų tėveliams kyla vis daugiau klausimų dėl tinkamo vaiko amžiaus ir pasiruošimo mokyklai. Svarbiausias klausimas – vaiką į mokyklą […]
2023-03-15

Be patyčių

„Vaikų linijos“ dėka jau tapo įprasta, kad kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Palaikom šią „Vaikų linijos“ ne vienerius metus organizuotą iniciatyvą ir raginame nepamiršti, […]
2023-03-15

Įvyko Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM olimpiados Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. kovo 15 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM (gamtos-biologijos) olimpiados olimpiadą. Olimpiados tikslas – nuo ankstyvojo mokyklinio […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai