VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2024-06-20

Visagino pedagogų 2023-2024 m.m. metodinių darbų paroda

1.Visagino savivaldybės STEAM informacinių technologijų konkursas Anastasija Muchajeva, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Visagino “Žiburio” pagrindinė mokykla ir Olga Gorbun, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Visagino Draugystės progimnazija […]
2024-06-18

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ NIUTONO KAMBARIO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba Pareigybės pavadinimas: Niutono kambario mokytojas Pareigybės lygis:  A2 Pareigybes paskirtis: ugdyti mokinius pagal Newton Room koncepcijos modulius Darbo krūvis: 2 […]
2024-05-30

PROJEKTINE PATIRTIMI DALIJOSI GAMTAMOKSLINIO UGDYMO METODINIS BŪRELS

Gegužės 30 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų gamtamokslinio ugdymo (gamtamokslinio, biologijos, chemijos, fizikos) metodinio būrelio veikla. Metodinio būrelio pirmininkė Loreta Akopova padėkojo už bendradarbiavimą su […]
2024-05-02

SEMINARAS MOKYTOJAMS

Gegužės 8, 13, 20, 29 dienomis 14.30 val. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizuoja nemokamą seminarą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pedagogams „Specifiniai mokymosi sutrikimai: atpažinimas ir […]
2024-04-26

Įvyko tarptautinė konferencija „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei”

Šiuo metu visa švietimo sistema ruošiasi didžiuliam iššūkiui – įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimui. Visagino švietimo pagalbos tarnyba, siekdama padėti švietimo bendruomenei pasiruošti įtraukiajam ugdymui, išsklaidyti visuomenės […]
2024-04-24

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO (LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS) METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Balandžio 24 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) metodinio būrelio posėdis. Metodinio būrelio nariai pasidalijo gerąja darbo […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai