VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2020-11-26

KVIETIMAS DALYVAUTI FINANSINIO RAŠTINGUMO MOKYMUOSE

  VMI atstovai tęsia nemokamus finansinio raštingumo mokymus mokytojams, valstybės tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių nariams.   GRUODŽIO 2 IR 3 D.  NUO 14.30 VAL. seminarai […]
2020-11-24

KNYGELĖS VAIKAMS „MANO HEROJUS – TAI TU” VIEŠINIMAS

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, rūpindamasi neigiamu Covid-19 pandemijos poveikiu vaikų emocinei sveikatai, išvertė knygelę „Mano herojus – tai tu“ knygelę, skirtą viso pasaulio vaikams, […]
2020-11-12

KVIEČIAME DALYVAUTI NEMOKAMUOSE ATVIRUOSE PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMUOSE

Kaip padėti moksleiviams ir jų tėvams suprasti, kuomet, atrodo, nekenksmingas pasisėdėjimas prie kompiuterio, telefono ekrano ar interneto, palaipsniui didinamas ilgainiui darosi vis labiau nebekontroliuojamas – tampa […]
2020-11-12

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame sumanios internetinės reflektavimo sistemos pristatyme

Gerb. Visagino švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, pedagogai, Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia Jus dalyvauti nuotoliniame sumanios internetinės reflektavimo sistemos pristatyme. Data: 2020 m. gruodžio 2 d. […]
2020-11-09

DĖMESIO!

  Informuojame, kad dėl koronaviruso grėsmės visoje šalyje LR Vyriausybės nutarimu įvedus karantiną nuo 2020-11-09 iki jo pabaigos Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistai dirba mišriuoju būdu. […]
2020-11-09

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.   Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.   Pareigybės lygis – A (A2).   Pareigybes paskirtis didinti mokinių (vaikų), ugdomų mokykloje, vykdančioje […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai