VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2022-01-22

Įvyko Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2022 m. sausio 21 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių biologijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis biologija, gilinti ir plėsti […]
2022-01-20

Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2022 m. sausio 20 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiadą 11 klasei. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis anglų […]
2022-01-15

Įvyko 60 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2022 m. sausio 14 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių chemijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi chemija ir plėsti šio […]
2022-01-12

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema ugdymo įstaigoje

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) yra įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Pozityvaus elgesio palaikymo modelis […]
2022-01-11

ĮVYKO PIRMASIS 2022 METŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS POSĖDIS

2022 metodinius metus pradėjome Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdžiu Posėdžio metu buvo aptarti Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklą reglamentuojantys dokumentai. Kalbėta […]
2022-01-11

Kviečiame mokytis valstybinės kalbos

Visagino švietimo pagalbos tarnyba (Draugystės g. 12) kviečia mokytis valstybinės kalbos. Iki 2022 m. vasario 7 d.  kviečiame registruotis norinčius mokytis lietuvių kalbos pagal I ir […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai