VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2022-05-31

Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo komiteto informacija

Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimo komiteto informacija Šiųmetis matematikos konkursas „Kengūra“ įvyko. Konkurse dalyvavo Visagino savivaldybės mokyklos. Konkurso dalyvius rengė Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos, Visagino Draugystės […]
2022-05-25

Konferencija tėvams ir globėjams „Tėvų žodžiai įsirašo širdy“

Bendraujant su vaikais ir paaugliais, suaugusiųjų pasakyti žodžiai, komentarai, net tonas gali taip stipriai paveikti tiek mažamečius, tiek jaunuolius, kad įžeidimas ar padrąsinimas širdyje liks visam […]
2022-05-24

Siūlome darbą

Skelbiamas konkursas Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data 2022 m. gegužės 23 d. Pretendentų atrankos data 2022 m. rugpjūčio 18 d. Išsamesnę […]
2022-05-19

Paskaita šeimoms apie vaikų kalbos ugdymą

Gegužės 18 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba, kaip Visagino savivaldybės šeimos komisijos atstovė, organizavo paskaitą-diskusiją ,,Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymo ypatumai ir svarba“. Renginys skirtas gegužes […]
2022-05-16

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia į paskaitą

Visagino švietimo pagalbos tarnyba, atstovaujanti Visagino savivaldybės šeimos komisiją, 2022 m. gegužės m. 18 d. 16.30 kviečia Visagino savivaldybės tėvus, auginančius ikimokyklinio amžiaus vaikus į paskaitą […]
2022-05-11

Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų fizinio ugdymo metodinio būrelio posėdis

Gegužės 10 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų fizinio ugdymo metodinio būrelio steigiamasis posėdis. Posėdyje aptarta Visagino savivaldybės mokyklų metodinę veiklą reglamentuojantys dokumentai – Visagino švietimo pagalbos […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai