VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2021-10-20

Brandos egzaminai ir PUPP bus geriau pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) užduotys, laikymo sąlygos ir vertinimo nuostatos bus labiau pritaikomos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Tai numatyta Švietimo, mokslo […]
2021-10-19

KVIEČIAME MOKYTIS ANGLŲ KALBOS!

2021-10-19

KVIETIMAS

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia Visagino mokytojus ir žurnalistus dalyvauti projekte, kurį organizuoja Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) ir JAV ambasada Vilniuje. Projekto pavadinimas: […]
2021-10-19

PPT specialistai pataria “Probleminiu elgesiu vaikas ir paauglys siunčia tėvams žinutę”

Kokią žinutę vaikas ir paauglys siunčia tėvams, kai šaukia, mušasi, nesikalba, užsidaro savo kambaryje, keikiasi, įžeidinėja ar kitaip netinkamai elgiasi? Kodėl žinomi būdai, kaip nuraminti vaiką […]
2021-10-11

KVIEČIAME DALYVAUTI ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS PIRMAME ETAPE

Šiemet ketvirtą kartą organizuojama Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmame etape. Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, išreikšti […]
2021-10-11

ATNAUJINTI MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTAI

QES online Lietuva sistemoje – atnaujinti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentai IQES online Lietuva (iqesonline.lt) sistemoje įkelti bandomieji mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų projektai (toliau – […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai