VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2021-09-14

KVIETIMAS Į SEMINARĄ

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia į seminarą ikimokyklinių, priešmokyklinių, pradinių klasių pedagogams, darželių auklėtojams, šokių, muzikos, sporto mokytojams „Šokių pamokėlė vaikams“. 2021 m. spalio 6 d. […]
2021-09-13

KVIETIMAS

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia dalyvauti mokymuose „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ (8 ak. val. ) Mokymų tikslas – išsiaiškinti, kaip saugiai organizuoti vaikų turizmo renginius. Lektorė […]
2021-09-13

KVIETIMAS

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia dalyvauti mokymuose „STEAM panaudojimo galimybės ikimokykliniame ugdyme“ (8 ak. val.) Lektorė – VšĮ Mokymosi mokykla Dovilė Naujokaitė Mokymai vyks nuotoliniu būdu […]
2021-09-07

KVIEČIAME DALYVAUTI METODINĖJE – PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE MUZIKOS PEDAGOGAMS

Rugsėjo 22 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras organizuoja metodinę – praktinę muzikos pedagogų konferenciją „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“. Jos tikslas […]
2021-09-07

NŠA parengė rekomendacijas hibridiniam mokymui

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), rengiantis naujiems mokslo metams, atnaujino Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą ir papildė jį informacija apie hibridinį mokymą: mokytojams pateiktos šiam ugdymo būdui […]
2021-09-07

Kviečiame dalyvauti mokymuose

Mokymai mokyklų vadovams – apie pasirengimą diegti atnaujinamas bendrąsias programas. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) programas, vadovų, pavaduotojų […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai