VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2024-04-15

Kviečiame į renginį!

9 – 12 klasių mokinius ir jų pedagogus kviečiame į renginį „Atminties dialogai: pasakojimai iš pereinamojo laikotarpio“
2024-04-10

Vyksta pasirengimas elektroninio mokinio pažymėjimo diegimui

Įgyvendinant projektą „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“, balandžio 9 dieną Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) spausdintuvo diegimas […]
2024-03-29

Įvyko konkursas ,,Mano Lietuva“

Kovo 28 dieną Visagino ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje vyko miesto pradinių klasių mokinių konkursas ,,Mano Lietuva“, kurį organizavo Loreta Čižienė ir Dalia Česnulevičienė. Konkurse dalyvavo visų mokyklų […]
2024-03-27

Įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2024 m. kovo 27 d. savivaldybės etape organizavo technologijų olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines […]
2024-03-20

Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Daugiau informacijos rasite čia
2024-03-19

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS POSĖDIS

Kovo 19 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis. Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nariai aptarė 2024 m. metodinės tarybos planą. […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai