VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2022-11-29

Lietuvoje praūžė Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“

Lapkričio 21–26 dienomis Visagine ir visoje Lietuvoje vyko Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ renginiai. Šių metų Mokymosi savaitės idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys […]
2022-11-25

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Autistiškų mokinių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ mokymai

Lapkričio 25 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko mokymai „Autistiškų mokinių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ pagal projektą „Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai” kompetencijų didinimas ir finansinio […]
2022-11-23

Edukacinė išvyka ir patirties sklaida Utenos švietimo centre

Lapkričio 22 d. Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda lankėsi Utenos švietimo centre. Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė pasidalino patirtimi apie atnaujinto […]
2022-11-23

Kviečiame į muzikinį kūrybinį susitikimą

   
2022-11-22

Įvyko Visagino savivaldybės pradinių klasių mokinių ir mokytojų seminaras-praktikumas „Akys pamatys, rankos padarys“

Lapkričio 17 d. Visagino Draugystės progimnazijoje vyko Visagino savivaldybės pradinių klasių mokinių ir mokytojų  seminaras-praktikumas „Akys pamatys, rankos padarys“, kurį parengė ir vedė pradinių klasių mokytojos […]
2022-11-22

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

2022 m. lapkričio 15  d. Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekoje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinio būrelio posėdis.  Posėdyje svarstyta 2022  m. lapkričio 14–19 dienomis Visagino „Verdenės“ gimnazijos […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai