VISAGINO ŠVIETIMO
PAGALBOS TARNYBA

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.
Apie mus

Naujienos


Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

2021-08-03

KVIETIMAS DALYVAUTI MOKYMUOSE

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“, programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams“ (40 val.).  I modulis. Lektorė – Daiva Jakavonytė – Staškuvienė. […]
2021-08-03

KVIEČIAME DALYVAUTI SEMINARE – PRAKTIKUME

Seminaras – praktikumas organizuojamas pagal projektą „Ištiesta ranka”. Seminaro trukmė – 8 val.  Data: 2021.08.26. 9-12 val./pietūs/13-17 val. Autizmas – vienas sunkiausių smegenų vystymosi sutrikimų, kuris […]
2021-06-23

Įvyko socializacijos projekto „Kūrybinė laboratorija „Pagauk sėkmę“ veiklos

Visagino kūrybos ir menų akademija šiais metais gavo finansavimą socializacijos projekto „Kūrybinė laboratorija „Pagauk sėkmę“ (projekto autorė – mokytoja ekspertė Leila Urmanova – Vnukova) veiklų vykdymui, […]
2021-06-15

Paskaita

2021-06-15

Paskaita

2021-06-11

Sulaukėme svečių

Visagino ,, Verdenės’’ gimnazijos 7a klasės mokiniai vykdydami ugdymo karjerai „Šok į tėvo klumpes“ veiklas 2021 metais birželio 9 dieną lankėsi Visagino švietimo pagalbos tarnyboje. Mokiniai […]
parallax background

Mūsų veikla

grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais, atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose, užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Plačiau

Partneriai