Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?

Kviečiame dalyvauti konkurse
2021-03-25
ĮVYKO GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPAS
2021-03-26

Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atsako į dažniausiai viešosios konsultacijos „Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?“ metu dalyviams kilusius klausimus.

REIKALAVIMAI MOKYKLOSE

Ar reikia matuoti mokinių kūno temperatūrą?

Nėra prievolės matuoti mokinių kūno temperatūrą, tačiau turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Atkreipiame dėmesį, kad mokinių sveikatos būklė turi būti pastoviai stebima. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

Ar reikia matuoti darbuotojų kūno temperatūrą?

Nėra prievolės matuoti darbuotojų kūno temperatūrą, tačiau turi būti sudarytos sąlygos darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą. Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojų sveikatos būklė turi būti pastoviai stebima. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

Kokie yra ploto reikalavimai klasėse?

Plotas vienam mokiniui klasėje nėra reglamentuojamas, tačiau vienos klasės (grupės) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją). Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Kokio atstumo turi laikytis pradinukai klasėse?

Atstumas tarp tos pačios klasės mokinių nėra reglamentuojamas.

Ar galima organizuoti konsultacijas mokiniams, kurie mokosi skirtingose klasėse?

Konsultacijose gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 mokiniai, jos organizuojamos taip,  kad būtų išvengta skirtingose konsultacijų grupėse esančių mokinių kontakto, tarp konsultacijose dalyvaujančių mokinių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. Visi vyresni nei 6 metų asmenys konsultacijų organizavimo vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

Kaip rekomenduojama valyti, dezinfekuoti vaikų naudojamas lavinimo priemones?

Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas, jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Mokiniai ir mokyklos darbuotojai turėtų turėti savo individualias labai dažnai naudojamas ugdymo priemones (rašiklius, pieštukus). Klasės „burbule“ naudojamomis ugdymo priemonėmis (knygos, žaidimai) gali tarpusavyje dalintis klasėje besimokantys mokiniai. Šios priemonės turėtų būti reguliariai valomos kaip ir kiti dažnai liečiami paviršiai. Ugdymo priemonės, kuriomis dalinasi skirtingų klasių vaikai (sporto, dailės, mokslo įranga) prieš pasidalinimą turėtų būti valomos ir nenaudojamos 48 valandas (72 valandas turėtų būti nenaudojama plastikinė įranga).

Kaip turi būti organizuojamas vaikų maitinimas?

Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

Kaip turi būti organizuojamas prailgintos grupės darbas? Ar gali lankyti pailgintą dienos grupę mokiniai iš skirtingų klasių?

Pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai.

Kaip užtikrinti saugų vaikų pavežėjimą mokykliniu autobusu?

Mokykliniame autobuse privaloma užtikrinti tarp asmenų ne mažesnį kaip vieno metro atstumą. Mokyklinio autobuso vairuotojus atskirti pertvaromis nuo keleivių arba išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą. Vairuotojai ir keleiviai, išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus bei neįgaliuosius, mokykliniame autobuse privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes. Mokykliniame autobuse turi būti įrengtos keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje rankų dezinfekavimo priemonės. Mokykliniame autobuse turi būti reguliariai valomi ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai (rankenos, turėklai ir pan.) (ne rečiau kaip kartą per dieną). Kiekviename mokykliniame autobuse privalo būti aiškiai matoma informacija apie prevencines COVID-19 ligos priemones.

Kokie yra ploto reikalavimai neformaliojo ugdymo įstaigose?

Uždaroje erdvėje, kurioje organizuojami užsiėmimai, vienam mokiniui turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 30 kvadratinių metrų plotas. Užsiėmimuose gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 mokiniai, vienam mokiniui turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 30 kvadratinių metrų plotas.

DEZINFEKCIJA IR VĖDINIMAS MOKYKLOJE

Kaip kasdien turėtų būti atliekamas patalpų valymas?

Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi išvalomos.

Kaip geriausia vėdinti klases?

Paprasčiausia priemonė – natūralus vėdinimas (patalpų, kuriose būna vaikai ir suaugusieji, vėdinimas atidarius langus ir duris). Vėdinimo trukmė priklauso nuo įvairių faktorių (patalpų ploto,  oro sąlygų, varstomų langų išdėstymo klasėje, jų ploto). Rekomenduojama patalpas vėdinti bent 10 – 15 minučių. Jei vėdinama sudarant skersvėjį (atidaromi priešingose pusėse esantys langai ir (ar) durys) tuomet galima vėdinti trumpiau, jei skervėjis nesudaromas – vėdinimo trukmė turėtų būti ilgesnė.

Reguliuoti pamokų ir pertraukų laikus taip, kad vėdinant ugdymo patalpas skirtingų klasių mokiniai bendrose mokyklos patalpose nekontaktuotų.

Ar patalpų dezinfekcijai galima naudoti UV lempas, ozoną?

Nėra pakankamai duomenų apie ozono ir UV lempų tinkamumą mokyklos patalpų dezinfekcijai COVID-19 ligos atveju. Atkreipiame dėmesį, kad aplinkos valymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.  

Ar mokyklų pandemijos metu gali būti naudojamas rankų džiovintuvas ar turėtų būti tik popieriniai rankšluosčiai?

Švietimo įstaigoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai).

TYRIMAI DĖL COVID-19 LIGOS

Savivaldybėse, kur sergamumas didesnis, į mokyklas gali grįžti, jei atliekamas testavimas kaupinių metodu. Ar testuojami visi šeimos nariai? Ar už tai apmoka valstybė? Iš kokio gylio nosyje bus imamas mėginys?

Galimybės užtikrinti saugų ugdymą labai priklauso nuo visų sąmoningumo ir visuotinio testavimosi. Raginama testuotis visą šeimą iki 5 narių (įskaitant mokinį). Jei namų ūkį sudaro 2 nariai, turi testuotis 2 asmenys.  Optimalus kaupinio skaičius yra 3–5 mėginiai viename kaupinyje. Jei šeimoje daugiau nei penki asmenys testuojasi – tada mėginiai suskaidomi į du kaupinius. Kuo daugiau šeimos narių testuosis, tuo tikslesnė ligos diagnostika šeimoje (testo pagalba išskiriami ir besimptomiai atvejai). Asmenims, kuriems atliekamas šis tyrimas, ji yra nemokamas. Taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis įkišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm.

Jeigu kaupinyje nustatomas teigiamas atvejis, kas daroma tuomet? Ar visi vėl testuojami ir kaip?

Visi kaupinį sudarantys asmenys turės izoliuotis ir nedelsiant registruotis atlikti profilaktinį PGR tyrimą iš nosiaryklės, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo neserga.

Kokios rekomendacijos dėl testavimosi dėl COVID-19 ligos, jei darbuotojas nėra paskiepytas?

Grįžus į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, kaupinių PGR tyrimas mokyklos darbuotojams atliekamas  periodiškai kas 4-7 dienas.

Kaupinių PGR tyrimai neturėtų būti atliekami asmenims, kuriems prieš mažiau nei 90 dienų iki kaupinių PGR tyrimo atlikimo dienos PGR tyrimu arba greituoju SARS-CoV-2 antigeno testu buvo patvirtinta COVID-19 liga, kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą bei kurie yra paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

Jei žmogus yra paskiepytas pagal pilną vakcinacijos, ar jam rekomenduojama profilaktiškai testuotis?

Vadovaujantis galiojančiu reglamentavimu, profilaktiniai tyrimai neatliekami asmenims kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

COVID-19 ATVEJO VALDYMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Kas yra didelės rizikos sąlytis?

NVSC yra parengęs gaires, kuriomis vadovaujantis galima įvertinti sąlyčio su sergančiu riziką. 

Atkreipiame dėmesį, kad sąlyčio laikas skaičiuojamas paros laikotarpyje, t. y. 3 kontaktai po 5 min. mažesniu nei 2 metrų atstumu paros laikotarpyje yra priskiriami didelei rizikai. Taip pat 15 min. sąlytis skaičiuojamas ne su vienu sergančiu, jeigu asmuo turėjo sąlytį su 3 sergančiais po 5 min. mažesniu nei 2 metrų atstumu paros laikotarpiu, tai taip pat bus vertinama kaip didelė rizika.

Ilgesnis sąlyčio laikas didina užsikrėtimo riziką. Visuomenės sveikatos specialistai, atsižvelgdami į individualų rizikos vertinimą, gali išplėsti sąlytį turėjusių asmenų paieškos apimtis ir taikyti aukštesnes stebėjimo / valdymo priemones ir tiems asmenims, kurie turėjo trumpesnį sąlytį su COVID-19 liga užsikrėtusiu asmeniu.

Jeigu klasėje suserga vienas vaikas, ar izoliacija taikoma tik tam vaikui ir jo šeimai? Ar visai klasei ir visiems klasės vaikų tėvams?

Vadovaujantis galiojančiu reglamentavimu, izoliuojami yra asmenys, kurie turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiu COVID-19 liga. NVSC yra parengęs gaires, kuriomis vadovaujantis galima įvertinti sąlyčio su sergančiu riziką. 

Asmenys, turėję sąlytį su asmeniu, turėjusiu sąlytį su COVID-19 liga sergančiu, nėra izoliuojami. Tai yra laikoma vadinamuoju „kontakto kontaktu“.

Kas sprendžia dėl sąlytį turėjusiųjų izoliacijos?

Vadovaujantis galiojančiu reglamentavimu, NVSC specialistai, nustato sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėjusius asmenis ir informuoja jį apie izoliavimo namuose, kitoje gyvenamoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose būtinybę tiesiogiai (gyvai), telefonu, trumpąja SMS žinute ar el. paštu.

Vykdant protrūkio epidemiologinį tyrimą įstaigoje NVSC specialistai teikia konsultaciją įstaigos administracijai dėl didelės ir mažos rizikos sąlyčio vertinimo kriterijų ir su jais susijusių darbuotojų sąrašo sudarymo, prireikus atlieka individualų darbuotojų sąlyčio rizikos vertinimą.

Jeigu susirgo šeimos narys ir visi esame izoliacijoje, ar susirgus kitam šeimos nariui izoliacija prasitęsia?

Izoliacijos taikymo terminas sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Jeigu asmenys izoliuojasi dėl sąlyčio su COVID-19 liga sergančiu ir izoliacijos metu vienam iš asmenų nustatoma COVID-19 liga, izoliacija pratęsiama sąlytį 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos visiems asmenims, kurie  su juo turėjo didelės rizikos sąlytį.

Kurią didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų lentelės formą reikia pildyti?

COVID-19 ligos atvejį tiriantis specialistas, nustatęs, kad asmuo lankėsi darbovietėje / ugdymo įstaigoje užkrečiamu periodu, susisiekia su įmone / įstaiga ir pateikia sąlytį turėjusių asmenų lentelę, kurią reikėtų užpildyti.

Jeigu įstaigoje / įmonėje nustatytas COVID-19 ligos protrūkis, informacija apie sąlytį turėjusius teikiama nustatyta tvarka. Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/imonems.

Ar didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų lentelėje reikia pateikti asmenis, kurie vakcinuoti dviem vakcinos dozėmis vakcinomis ar persirgę (nepraėjo 90 d.)?

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų sąraše reikėtų pateikti visus didelės rizikos sąlytį turėjusius asmenis, nepriklausomai nuo to, ar jie teigia, kad yra persirgę COVID-19 liga / paskiepyti nuo šios ligos pagal pilną vakcinacijos schemą. Dėl asmenų, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu. Jis nėra taikomas šioms gyventojų grupėms:

 • dirbantiems ASPĮ bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose;
 • kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
 • dirbantiems socialinės globos įstaigose;
 • kurie gyvena socialinės globos įstaigose;
 • dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose;
 • esantiems laisvės atėmimo įstaigose;
 • asmenims, kuriems yra imunosupresija.

Esant sąlyčiui su COVID-19 liga sergančiu, šie asmenys turės pateikti įrodymą, kad jie yra persirgę / vakcinuoti pagal pilną vakcinacijos schemą ir nuo ligos nustatymo / vakcinacijos pagal pilną schemą, nepraėjo daugiau laiko, nei prašoma.

Ar turiu izoliuotis, jei turėjau didelės rizikos sąlytį, nors esu persirgęs koronavirusine infekcija? Ar turiu izoliuotis, jei turėjau didelės rizikos sąlytį, nors esu paskiepytas pagal pilną vakcinacijos schemą?

Dėl asmenų, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, izoliavimo taktikos sprendžiama vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu.

Šis algoritmas nėra taikomas šioms gyventojų grupėms:

 • dirbantiems ASPĮ bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose;
 • kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
 • dirbantiems socialinės globos įstaigose;
 • kurie gyvena socialinės globos įstaigose;
 • dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose;
 • esantiems laisvės atėmimo įstaigose;
 • asmenims, kuriems yra imunosupresija.
 • Kokie yra saviizoliacijos terminai?

Izoliacijos taikymo terminas sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Tačiau, gali būti taikomos tam tikros išimtys dėl izoliacijos termino trumpinimo. 

Kas sprendžia, kada vaikas / mokytojas / darbuotojas yra pasveikęs?

Asmens pasveikimą nustato jį gydantis gydytojas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Daugiau informacijos čia:

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-atsako-i-mokyklu-bendruomenems-kilusius-klausimus?fbclid=IwAR1R3yLA07faa85_gDqXmcuUpBEwcdkm_N9M9pN0Sp3ZCSm4f7Y2xBRhPaE