Kviečiame teikti paraiškas į metodikų išbandymą

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) sukurtiems produktams „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodika“ ir „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodika“  išbandyti.

Nacionalinei švietimo agentūrai, norint įsitikinti kaip sukurtosios metodikos veikia praktiškai ar atitinka visų vertinimuose dalyvaujančių grupių poreikius, yra labai svarbi dirbančių praktikų nuomonė. Todėl į „Atnaujintos pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodikos“ išbandymą kviečiamos 3 dalyvių grupės:

I grupė (12 dalyvių) – asmenys, kurie tenkina vieną iš šių reikalavimų:

  • turi ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
  • arba turi ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
  • arba turi nuo 1 iki 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį.

II grupė (10 dalyvių) – asmenys, kurie turi nuo 5 iki 10 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį.

III grupė (8 dalyviai) – asmenys, kurie turi 10 ir daugiau metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtį.

Į „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodikos“ išbandymą kviečiami:

  • švietimo įstaigų vadovai (15 direktorių);
  • jų pavaduotojai ugdymui (10 pavaduotojų);
  • ugdymą organizuojančių skyrių vadėjai (5 skyrių vedėjai).

Metodikos išbandyme gali dalyvauti vienos švietimo įstaigos komanda (vadovas, jo pavaduotojai ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai). Atrankoje taip pat bus atsižvelgiama į regioninį atstovavimą.

Numatomas preliminarus metodikų išbandymų laikas 2021 m. gegužės–spalio mėn.

Paraiškas prašome pateikti iki 2021 m. balandžio d. 16 imtinai.

Daugiau informacijos – https://www.nsa.smm.lt/2021/03/10/kvieciame-teikti-paraiskas-i-metodiku-isbandyma/