ĮVYKO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS LIETUVOS IR UŽSIENIO LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS SAVIVALDYBĖS ETAPAS

KVIEČIAME MOKYTIS VALSTYBINĖS KALBOS
2021-02-02
ĮVYKO MENINIO SKAITYMO KONKURSO SAVIVALDYBĖS ETAPAS
2021-02-03

ĮVYKO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS LIETUVOS IR UŽSIENIO LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS SAVIVALDYBĖS ETAPAS

2021 m. sausio 27 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadą Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams savivaldybės etapą. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu.

10 priežasčių kodėl verta skaityti knygas – cmmm.lt

Olimpiadoje dalyvavo Visagino „Verdenės“ gimnazijos, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro ir Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 9-12/ I-IV klasių 14 mokinių.

Dėkojame švietimo įstaigų lietuvių kalbos mokytojams už mokinių parengimą ir raginimą dalyvauti nuotolinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.

Dėkojame vertintojams už šios olimpiados dalyvių darbų vertinimą.

Dalyviams dėkojame už dalyvavimą.

Sveikiname laimėtojus ir linkime sėkmės šalies olimpiados etape!

Metodininkė

Natalija Levickaja