Visagino pedagogų 2023-2024 m.m. metodinių darbų paroda

1.Visagino savivaldybės STEAM informacinių technologijų konkursas

Anastasija Muchajeva, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Visagino “Žiburio” pagrindinė mokykla ir Olga Gorbun, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Visagino Draugystės progimnazija

Visagino savivaldybės STEAM informacinių technologijų konkursas

2. Kūrybinis darbas

Anastasija Muchajeva, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Visagino “Žiburio” pagrindinė mokykla

Kūrybinis darbas

3. Mokyklos patalpų apšvietimo tyrimas

Auksė Baušytė , chemijos mokytoja metodininkė, fizikos mokytoja, Visagino “Verdenės” gimnazija

MOKYKLOS PATALPŲ APŠVIETIMO TYRIMAS

4. Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ 2 klasė

Daiva Vienažindytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Visagino “Gerosios vilties” progimnazija

Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

5. Pranešimas „Skaitmeninis turinys pamokose“

Daiva Vienažindytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Visagino “Gerosios vilties” progimnazija

Pranešimas „Skaitmeninis turinys pamokose“

6. Lietuvių kalbos pamoka  „Temos „Kas yra tautosaka? apibendrinimas““, 4 klasė

Jolanta Paukštytė-Glaskienė ir Jūratė Čičinskienė, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, Visagino “Gerosios vilties” progimnazija

“Kas yra tautosaka?” pamoka

“Kas yra tautosaka?” planas

7. K. Donelaitis “Metai”

Jolanta Deksnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija

Užduotys

Pavasaris

Ruduo

Žiema

Vasara

8. Asmenuojamųjų, neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų ir linksnių vartojimo mokymo medžiaga 

Jolanta Deksnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija

Asmenuojamųjų, neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų ir linksnių vartojimo mokymo medžiaga 

 

9. „Žalioji energetika“

Jungtinis Visagino pedagogų darbas

Straipsnis

Žalioji energetika

 

10. Skaičiai

Marija Kardelienė, Visagino lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“

Skaičiai

 

 

11. Jonas Aistis

Edita Kucina, gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija

Jonas Aistis

 

12. Legorobotika darželyje

Nadežda Kardelienė ir Asta Skutkevičienė, Visagino vaikų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“

Legorobotika

 

13. Sveikatos stiprinimo programa 2024 – 2029 metams

Dana Ramanauskienė, fizinio ugdymo mokytoja, Visagino ,,Verdenės“ gimnazija

Sveikatos stiprinimo programa

 

14. Interaktyvios užduotys pamokai „Trupmenos“ 5-6 klasė

Nataliya Kosyak, matematikos vyresnioji mokytoja, Visagino “Gerosios vilties” progimnazija

Pamokos planas “Trupmenos”

 

15. Vaikų projektas Pirštinaičių istorijos

Lida Aksionova ir Jūratė Briskmanienė, Visagino vaikų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“

Pirštinaičių istorijos

 

16. Projektas „Mes – sveikuoliai“

 Natalja Marfionok, mokytoja metodininkė, Visagino vaikų lopšelis darželis „Kūlverstukas“

Projektas “Mes – sveikuoliai”

 

17. „Lietuvių kalbos integravimas per meninį ugdymą – lietuviškos dainos rusakalbiame darželyje“ 

Natalja Marfionok, mokytoja metodininkė, Visagino vaikų lopšelis darželis „Kūlverstukas“

Pristatymas

 

18. „Žodyno tobulinimas 10 klasės anglų kalbos pamokose naudojant aplikacijos“ 

Natalja Starovoitova, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Pristatymas

 

19. Metodinė priemonė „Garsų L – R diferenciacija“ 

Vilmantė Andrejevienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, Visagino vaikų lopšelio – darželio “Ąžuoliukas” logopedė

 

20. Metodinė priemonė „Garsų S – Š diferenciacija“ 

Vilmantė Andrejevienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, Visagino vaikų lopšelio – darželio “Ąžuoliukas” logopedė

 

21. Metodinė priemonė „Žodyno plėtimas. Paukščiai ir gyvūnai“ 

Vilmantė Andrejevienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, Visagino vaikų lopšelio – darželio “Ąžuoliukas” logopedė

 

22. „Skaitmeninių priemonių taikymas naudojimas lietuvių kalbos pamokose 

Jungtinis Visagino “Atgimimo” gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų darbas

„Skaitmeninių priemonių taikymas naudojimas lietuvių kalbos pamokose“ 

 

23. Pastato atitvarų šiluminių charakteristikų tyrimas

Jungtinis Visagino Žiburio” pagrindinės mokyklos mokytojų darbas

„Pastato atitvarų šiluminių charakteristikų tyrimas“