Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema ugdymo įstaigoje

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) yra įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Pozityvaus elgesio palaikymo modelis skatina ugdymo įstaigas taikyti moksliniais tyrimais pagrįstus metodus, sprendžiant moksleivių elgesio problemas. Tinkamai įgyvendinta Pozityvaus elgesio palaikymo sistema padeda moksleiviams pasiekti geresnių socialinių ir akademinių rezultatų, mažina atskirtį bei didina mokyklos personalo efektyvumą. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema akcentuoja išmatuojamus rezultatus, įrodymais pagrįstas praktikas, įgyvendinimo sistemas ir sprendimams priimti skirtus duomenis.

                      Kviečiame susipažinti su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistų pagal Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą (PEPIS) parengta metodine medžiaga bei rekomendacijomis:

https://srvks.lt/…/pepis…/pepis-metodine-medziaga/