Kvalifikacijos tobulinimo programos „Autistiškų mokinių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ mokymai

Edukacinė išvyka ir patirties sklaida Utenos švietimo centre
2022-11-23
Lietuvoje praūžė Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai“
2022-11-29

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Autistiškų mokinių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ mokymai

Lapkričio 25 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko mokymai „Autistiškų mokinių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ pagal projektą „Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai” kompetencijų didinimas ir finansinio tvarumo stiprinimas”.

Mokymus organizavo Lietuvos autizmo asocijacija „Lietaus vaikai“ ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba, taip pat Visagino savivaldybės tarybos narys Dmitrij Ikonikov.

Mokymuose dalyvavo Visagino ir Ignalinos ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojai, mokytojų padėjėjai švietimo pagalbos specialistai dirbantys su ikimokyklinio amžiaus ASS turinčiais vaikais.

Praktiniame seminare dalyviai sužinojo, kaip pritaikyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinką, ugdytiniams, turintiems ASS, apie alternatyviąją komunikaciją, jos įvairiovę ir taikymo būdus, apie vizualias dienotvarkes, jų svarbą ir taikymą grupėje, apie socialines istorijas, jų paskirtį, kūrimą ir naudojimą. Dalyviai mokėsi praktiškai kurti socialines istorijas. Seminaro dalyviai sužinojo, kaip reikėtų organizuoti ugdomąsias veiklas, kai grupėje yra ugdytinis/ugdytiniai, turintys ASS. Dalyviai sužinojo, kaip rengti užduotis ugdytiniams, turintiems ASS, į ką atkreipti dėmesį organizuojant ugdomąsias veiklas. Seminaro metu dalyviai turės galimybę atlikti/sukurti edukacines užduotis.

Tikime ir linkime mokymų dalyviams teorines žinias pritaikyti praktiškai – kurti veiklų planus, rengti užduotis ugdytiniams, atkreipiant dėmesį organizuojant ugdomąsias veiklas.

Metodininkė Laima Šamatavienė