Edukacinė išvyka ir patirties sklaida Utenos švietimo centre

Lapkričio 22 d. Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda lankėsi Utenos švietimo centre.

Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė pasidalino patirtimi apie atnaujinto ugdymo turinio diegimo lūkesčius ir planus Utenos rajono savivaldybėje, dalykų mokytojų pasirengimą ir ambasadorių funkcijas, metodinių būrelių veiklą, mokyklų vadovų ir pavaduotojų iniciatyvumą.

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė, Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos vadovė pristatė apie atliktus ir planuojamus darbus su atnaujintomis bendrosiomis programomis Visagino savivaldybėje ieškant geriausių sprendimų, susitarimų, kaip panaudoti vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, rengiantis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.

Visagino švietimo pagalbos direktorė Eleonora Dutkevičienė pasidalijo įžvalgomis ir lūkesčiais Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, pristatė atliktą vietos išteklių ir galimybių analizę, parengtus veiksmų, kvalifikacijos tobulinimo ir komunikacijų ir partnerysčių planus.

Po susitikimo ir diskusijų aplankytas Utenos švietimo centro padalinio Utenos regioninio STEAM atviros prieigos centras, kuriame pristatė veiklą keturiose gamtos ir tiksliųjų mokslų laboratorijose: biologijos – chemijos, fizikos – inžinerijos, robotikos – IT, astrofizikos – aerokosmonautikos.

Kiekvienas susitikimas, kiekviena nauja aplinka formuoja suvokimą koks beribis pasaulio pažinimas, žmogaus su žmogumi santykis, atsakomybė, inovacijų reikšmė šaliai, miestui, žmogui.

Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė Eleonora Dutkevičienė pasirašė abiems pusėms svarbią bendradarbiavimo sutartį, stiprinti profesinį bendradarbiavimą, siekiant priskirtų veiklos tikslų įgyvendinimo.

Dėkojame Utenos švietimo centrui už partnerystę ir bendradarbiavimą.

Informaciją parengė Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė