Įvyko Visagino švietimo pagalbos tarnybos ir Visagino savivaldybės mokyklų švietimo pagalbos specialistų pasitarimas

Sausio 18 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Visagino švietimo pagalbos tarnybos ir Visagino savivaldybės mokyklų švietimo pagalbos specialistų pasitarimą, kurio metu aptarta švietimo pagalbos specialistų veikla Visagino savivaldybėje, švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių steigimo poreikis, ilgalaikių ir trumpalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų poreikis ir rengimas, aptarti iššūkiai ir pasiekimai.

Nutarta ateityje diskutuoti ir svarstyti švietimo pagalbos specialistų veiklos tobulinimą steigiant metodinius būrelius, kad būtų savalaikė psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė, informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba Visagino savivaldybės mokytojams tėvams ir jų vaikams įvairiomis pagalbos formomis.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė