Įvyko 61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. sausio 18 d. savivaldybės etape organizavo chemijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi chemija, gilinti ir plėsti šio mokslo žinias; ugdyti mokinių mokslinį-kritinį mąstymą, grindžiamą išsamiomis gamtos mokslų žiniomis; ugdyti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą, eksperimentinio darbo įgūdžius ir gebėjimus;  surasti ir ugdyti talentus; atrinkti ir paruošti mokinius kandidatus tarptautinėms chemijos olimpiadoms.

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 11 mokinių, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 9 mokiniai, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos 6 mokiniai ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 2 mokiniai.

Dėkojame Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro bendruomenei sudarant puikias sąlygas organizuojant olimpiadą.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė