Įvyko 70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. sausio 20 d. savivaldybės etape organizavo fizikos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi fizika, gilinti ir plėsti šio mokslo žinias; skatinti mokinių mokslinį kritinį mąstymą, grindžiamą tvirtomis gamtos mokslų žiniomis; tobulinti eksperimentinio darbo įgūdžius bei gebėjimus; skatinti kūrybiškumą ir savarankiškumą. Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 19 mokinių, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 14 mokinių, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos 2 mokiniai ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 6 mokiniai.

Dėkojame Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos bendruomenei sudarant puikias sąlygas organizuojant olimpiadą.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė