Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2022 m. sausio 20 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiadą 11 klasei. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis anglų kalba šia kalba kalbančių šalių kultūra, skatinti mokinių bendradarbiavimą panaudojant jų kalbinius gebėjimus, ugdyti mokinių kritinį mąstymą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, ugdyti mokinių pilietiškumą, atvirumą pasauliui ir visuomeniškumą bei skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms ir ugdymo procese taikant veiksmingus ugdymo metodus.  

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Verdenės“ gimnazijos, „Atgimimo“ gimnazijos ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 11 – ų klasių mokiniai.

Dėkojame Visagino „Verdenės“ gimnazijos bendruomenei sudarant puikias sąlygas olimpiados vyksmui.

Džiaugiamės, kad Visagine yra gabių anglų kalbai mokinių.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė