Įvyko Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
2022-01-20
Kviečiame susipažinti
2022-01-25

Įvyko Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2022 m. sausio 21 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos mokinių biologijos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis biologija, gilinti ir plėsti šipo mokslo žinias, ugdyti mokinių mokslinį-kritinį mąstymą, grindžiamą išsamiomis gamtos mokslų žiniomis, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą, padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją.

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, „Verdenės“ gimnazijos, „Atgimimo“ gimnazijos ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 9-12 klasių mokiniai.

Dėkojame Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos bendruomenei sudarant puikias sąlygas olimpiados vyksmui.

Džiaugiamės, kad Visagine yra gabių biologijai mokinių.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė