Įvyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. sausio 12 d. savivaldybės etape organizavo anglų kalbos olimpiadą. Olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra; skatinti mokinių bendradarbiavimą naudojant jų kalbinius gebėjimus; ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi; ugdyti mokinių pilietiškumą, visuomeniškumą ir atvirumą pasauliui; atpažinti ir atskleisti gabių mokinių kalbinius gebėjimus;  skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant veiksmingus metodus ugdymo procese.

Olimpiadoje Visaginui atstovavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 4 mokiniai, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 3 mokiniai ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 2 mokiniai.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė