Visagino švietimo pagalbos tarnyba atnaujina Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklą!

Įvyko Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
2021-12-19
Kviečiame mokytis valstybinės kalbos
2022-01-11

Visagino švietimo pagalbos tarnyba atnaujina Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklą!

Informuojame, kad 2022 m. sausio mėnesį:

11 d. 16.00 val. šaukiamas metodinės tarybos posėdis;

12 d. 13.30 val. šaukiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinis būrelis;

12 d. 16.00 val. šaukiamas pradinių klasių metodinis būrelis;

13 d. 16.00 val. šaukiamas gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinis būrelis;

17 d. 16.00 val. šaukiamas užsienio ir gimtosios rusų kalbos metodinis būrelis;

18 d. 16.00 val. šaukiamas lietuvių kalbos metodinis būrelis;

19 d. 16.00 val. šaukiamas menų ir socialinių mokslų (etika, tikyba, istorija, kūno kultūra) metodinis būrelis.

Kviečiame aktyviai dalyvauti mokyklų deleguotus atstovus.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė