Psichologės seminaras Visagino miesto bendruomenei

„Vaikams reikia meilės, ypač tada, kai jie atrodo jos neverti”

H. Hulbertas

Pastebima, jog namuose ir ugdymo įstaigose aktualia problema tampa mokinių (vaikų), turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, ugdymas. Siekiant šiems vaikams suteikti efektyvią pagalbą, reikia daug kantrybės ir darbo. Keičiant vaikų elgesį svarbus stiprus bendradarbiavimas, į pagalbos teikimą turi įsitraukti ir tėvai, ir mokytojai, ir visa bendruomenė. Ugdant sunkumus patiriančius vaikus, svarbiausia yra vaikų pažinimas, jų poreikių nustatymas, elgesio veiksnių, požymių pastebėjimas bei efektyvios strategijos numatymas. Elgesio ir emocijų sunkumai trukdo vaiko asmenybės formavimuisi ir raiškai, tačiau, laiku suteikus pagalbą, gali būti sėkmingai išspręsti. Ankstyvas elgesio problemų nustatymas yra ypač svarbus, o prieiga prie įrodymais grįstos pagalbos ir paramos – pagrindinis žingsnis, leidžiantis užkirsti kelią tolimesniems elgesio ir emocijų sutrikimams vystytis.

Siekdama suteikti kuo daugiau informacijos apie elgesio ir emocijų sutrikimus turinčių mokinių (vaikų) ugdymą, formuoti mokyklų bendruomenių ir visuomenės teigiamą požiūrį į šiuos mokinius (vaikus), Visagino švietimo pagalbos tarnyba (Draugystės g. 12, Visaginas) Visagino miesto bendruomenei (tėvams, visų ugdymo įstaigų pedagogams, visų ugdymo įstaigų VGK nariams, švietimo pagalbos specialistams ir visiems besidomintiems) balandžio 19 d. 10 val. organizuoja psichologės Neringos Grybienės seminarą „Vaikų, turinčių emocinių ir elgesio sutrikimų, ypatumai“.

Neringa Grybienė, Anykščių PSPC Vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos tarnybos medicinos psichologė. Viena iš psichologės specializacijos sričių yra vaikų ir paauglių emocijų ir elgesio sunkumai, raidos sutrikimai. Psichologė skaito paskaitas, seminarus apie elgesio ir / ar emocinių sutrikimų atsiradimo priežastis, požymius. Mokymų metu yra aptariama elgesio ir /ar emocinių sutrikimų turinčių mokinių dalyvavimo ugdymo procese sunkumai, individualūs ugdymosi poreikiai ir dalyvavimo ugdymo procese galimybės (stipriosios pusės). Psichologė yra viena iš rekomendacijų dėl atnaujintų Bendrųjų programų pritaikymo elgesio ar/ir emocijų sutrikimus turintiems mokiniams autorė. Seminaras vyks Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, Draugystės g. 12, Visaginas, trukmė 6 ak. val., kaina 29 eurai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė,

logopedė Dalia Nekliudova