„Mokymosi Tinklai“ buvo užmesti Visagine

Praėjusią savaitę Visagine ir visoje Lietuvoje vyko suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi tinklai“. Visi renginiai buvo skirti suaugusiųjų mokymuisi ir bendruomeniškumui skatinti, padrąsinti įvairias besimokančias bendruomenes prisijungti prie įvairiapusio švietimo proceso. Šios savaitės tikslai buvo ambicingi ir įvairūs, telkiantys dėmesį į mokymosi svarbą gyvenimo kokybei.

Vienas iš svarbiausių tikslų buvo sukurti palankią aplinką dialogui ir bendradarbiavimui tarp suaugusiųjų, neatsižvelgiant į amžių, profesiją ar turimus įgūdžius. Renginiai buvo ne tik informatyvūs, bet ir smagūs. Kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai ir susitikimai prisidėjo prie malonaus ir neformalaus mokymosi atmosferos. Dalyviai išreiškė džiaugsmą dėl įgytų žinių ir naujų pažinčių.

Labai dėkojame Visagino kūrybos ir menų akademijai, Visagino kultūros centrui, Visagino viešajai bibliotekai bei Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrui, kurie, kaip ir kasmet, atsiliepė į kvietimą bei aktyviai dalyvavo „metant tinklus“ naujoms patirtims ir atradimams.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Ieva Gudienė