Įvyko Visagino savivaldybės švietimo pagalbos specialistų pasitarimas

Balandžio 6 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Visagino švietimo pagalbos tarnybos ir Visagino savivaldybės mokyklų švietimo pagalbos specialistų pasitarimą, kurio metu aptarta švietimo pagalbos specialistų veikla ir poreikis, metodinės veiklos aktualumas ir reikalingumas.

Eleonora Dutkevičienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė informavo, kad švietimo pagalbos specialistų metodinio būrelio steigimas aptartas su mokyklų vadovais, švietimo skyriaus specialistais ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistais.

Vienbalsiai pritarta švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių steigimui. Švietimo pagalbos specialistų metodinį būrelį sudarys visi Visagino savivaldybės mokyklų švietimo pagalbos specialistai. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Dalia Nekliudova, Visagino švietimo pagalbos tarnybos logopedė, specialioji pedagogė.

Pasitarime dalyvavo Visagino savivaldybės administracijos švietimo kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus specialistės Monika Gutė ir Irena Rokickaitė, pateikė aktualią informaciją  apie švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir savivaldybės rengiamus projektus, kvietė teikti pasiūlymus.

Dalia Nekliudova, Visagino švietimo pagalbos tarnybos logopedė, specialioji pedagogė pasidalino išklausyto seminaro informacija.

Nutarta ateityje diskutuoti ir svarstyti švietimo pagalbos specialistų veiklos tobulinimą, kad būtų savalaikė psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė, informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba Visagino savivaldybės mokytojams, tėvams ir jų vaikams įvairiomis pagalbos formomis.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė