Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų dorinio ugdymo ir visuomeninio ugdymo metodinio būrelio pasitarimas

Balandžio 12 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Visagino savivaldybės mokyklų dorinio ugdymo (etikos, tikybos) ir visuomeninio ugdymo (ekonomikos, geografijos, istorijos, pilietiškumo, socialinio ugdymo) metodinio būrelio pasitarimą, kurio metu aptarta metodinio būrelio veikla ir poreikis, metodinės veiklos aktualumas ir reikalingumas, metodinio būrelio narių sudėtis.

Eleonora Dutkevičienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė pasidalino ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įžvalgomis, planavinmo pavyzdžiais, nariai pasidalino nuomonėmis, sunkumais ir trūkumais.

Nutarta ateityje diskutuoti ir svarstyti veiklos tobulinimo galimybes, tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, įgyvendinti inovacijas, jungtis į asociacijas, siekiant ugdymo kokybės

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė