ĮVYKO LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPAS

2021 m. sausio 15 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapą. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu.

Vilniaus m. 9 – 12 (I-IV gimnazijos) klasių mokinių matematikos olimpiada –  Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Olimpiadoje dalyvavo Visagino „Verdenės“, Visagino „Atgimimo“ gimnazijų ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 9-12 klasių 22 mokiniai.

Dėkojame švietimo įstaigų biologijos mokytojams už mokinių parengimą ir raginimą dalyvauti nuotolinėje matematikos olimpiadoje.

Dėkojame vertintojams už matematikos olimpiados dalyvių darbų vertinimą.

Dalyviams dėkojame už dalyvavimą.

Sveikiname laimėtojus ir linkime sėkmės šalies olimpiados etape!

Metodininkė

Natalija Levickaja