Anglų kalbos kursai ,,Pusiaukelė“

SVEIKINAME!
2018-12-11
Nėra kalbinės aplinkos – sukurkime ją
2018-12-18

Anglų kalbos kursai ,,Pusiaukelė“

Nuo 2018 m. spalio 22 d. iki gruodžio 17 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko 40 valandų anglų kalbos kursai Visagino savivaldybės pedagogams pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą ,,Pusiaukelė“, finansuojamą Visagino savivaldybės.

Anglų kalbos kursuose dalyvavo 12 Visagino savivaldybės bendruomenės narių, kursus vedė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Irena Medvedickienė.

Kursų metu klausytojai gilino žinias ir kalbėjo įvairiomis temomis: ,,Šeima“, ,,Namai“, ,,Aplinka“, ,,Aptarnavimas“, ,,Sveikata“, Švietimas“, skaitė ir vertė tekstus, atliko teksto supratimo užduotis, pasakojo, diskutavo, klausėsi įrašų, rašė oficialius ir neoficialius laiškus, gilino gramatines žinias. Kiekvienas užsiėmimas buvo sudarytas iš dviejų dalių: viena dalis buvo skirta gramatikai, kita – kalbėjimo įgūdžių lavinimui. Klausytojams buvo skiriami namų darbai, kurie buvo aptariami kito užsiėmimo pradžioje. Užsiėmimų metu klausytojai dirbo diferencijuotai ir individualiai, kūrė dialogus ir istorijas, dirbo grupėse ir poromis, diskutavo pasiūlytomis temomis. Klausytojai buvo motyvuoti, dirbo noriai ir kūrybiškai.

Klausytojų žinios buvo patikrintos testais kursų pradžioje ir pabaigoje. Kursų pabaigoje klausytojai geriau skaitė, laisviau reiškė mintis anglų kalba, daugiau taikė įvairius išsireiškimus. Pastebėta, kad pagerėjo žodžių tarimas, sakinių struktūra. Baigę kursus klausytojai geba apibūdinti save, savo draugą, aplinką, atsakinėti į įvairius klausimus, praplėtė anglų kalbos žodyną, išmoko paprašyti, pasiūlyti, pasiteirauti informacijos. Įgytos klausytojų žinios atitinka A2, o kai kurių B1 anglų kalbos lygį.

 

Anglų kalbos mokytoja Irena Medvedickienė

Exif_JPEG_420

 

O taip mokymus įvertino viena iš mokymų dalyvių

Mokymasis – tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili.

Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci)

Spalio mėnesį keletas Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos mokytojų Visagino švietimo pagalbos tarnyboje pradėjo lankyti anglų kalbos pamokas.

Buvo labai smalsu kokia bus mokytoja, truputį baugu ar sugebėsim viską suprasti, neramu ar suspėsim laiku atlikti visas numatytas užduotis. Taip pat įdomu kaip jausimės mokinio vietoje, atidžiai klausydami mokytojos, ar tinkamai galėsim dirbti namuose ir klasėje užsiėmimų metu.

Nuo pat pirmos pamokos dirbome labai intensyviai. Mokėmės anglų kalbos gramatikos, tobulinome rašybą, kalbėjome tarpusavyje ir atidžiai klausėmės vieni kitų. Stengėmės atlikti visus namų darbus bei įvairius testus.

Paskutinis užsiėmimas pranoko visus lūkesčius. Stebėjome filmą ir dainavome nuostabias kalėdines melodijas, kurios atliekamos anglų kalba atsiskleidė naujomis, dar negirdėtomis spalvomis.

Norime padėkoti mokytojai Irenai Medvickienei už įdomias, informatyvias pamokas, už nuotaikingą bei darbingą atmosferą užsiėmimų metu. Norime palinkėti stiprios sveikatos, geros nuotaikos ir tikimės susitikti naujose pamokose.

                                                                                       Rita Kuprinskaitė

                                                                 Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja

Exif_JPEG_420