VADOVŲ REZERVO PROGRAMA

Lapkričio 8, 15 ir 18 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyks mokymai ,,Vadovų rezervo programa“. Mokymai finansuojami Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis. Mokymuose dalyvaus 15 Visagino savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų, kurie ketina ar svarsto galimybes tapti švietimo įstaigų vadovais, taip pat ir vadovai, siekiantys patobulinti lyderystės, vadybos ir vadovavimo gebėjimus. Mokymų metu bus stiprinami praktiniai vadovavimo švietimo įstaigai įgūdžiai bei padedama pasirengti vadybinių kompetencijų vertinimui.