VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA KVIEČIA DALYVAUTI SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS PROGRAMOJE „ESAME SAUGŪS“

Šios programos tikslas – ugdyti ir stiprinti vaikų ir paauglių asmeninio saugumo įgūdžius: suteikti žinių apie vaiko teises, jausmus, smurtą, suteikti įgūdžių, kaip apsisaugoti nuo smurto realiame gyvenime ir virtualioje erdvėje, kaip ir kur kreiptis pagalbos. Programa įgyvendinama organizuojant praktinius užsiėmimus vaikams ir paskaitas tėvams.

Programos įgyvendinimo etapai: programos pristatymas įstaigos bendruomenei (jei programa vykdoma ugdymo įstaigoje), paskaita tėvams/globėjams, užsiėmimai vaikams/paaugliams. Vaikų ir paauglių grupės formuojamos pagal amžių. Rekomenduojamas grupės dydis – iki 10 vaikų/paauglių.

Užsiėmimų planas: vaikams iki 6 metų 6 užsiėmimai po 30 min., 7-10 metų, 11-14 metų ir 15-18 metų – po 5 užsiėmimus 45 min. mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems raidos iššūkių – 6 užsiėmimai po 30 minučių.

Užsiėmimus veda Visagino švietimo pagalbos tarnybos psichologė Asta Sokolovienė