TARPTAUTINIO PROJEKTO ,,SEE ME“: SĖKMĖS, IŠŠŪKIAI IR ATRADIMAI KONFERENCIJA

Liepos 14 d. įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo programa. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje vyko tarptautinio projekto (Quality improvement and diversity development of social services for Lithuanian and Latvian children with special needs /SEE ME”/LLI-436) ,,SEE ME“: sėkmės, iššūkiai ir atradimai” konferencija.

Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas: pasidalinti gerąja pagalbos teikimo, socialinių įgūdžių ir gyvenimo kokybės gerinimo vaikų su negalia, patiriančių socialinę atskirtį, patirtimi.

Konferencijos atidaryme sveikinimo žodžius tarė Visagino savivaldybės atstovai, Latvijos Respublikos Kraslavos savivaldybės atstovai, Molėtų savivaldybės atstovai, projekto partnerių atstovai ir svečiai.

Tradiciškai Lietuva ir Latvija yra laikomos artimiausiomis viena kitai valstybėmis, ypač kalbos ir etnokultūros prasme, turinčiomis nemažai istorinių sąsajų. Visa tai sudaro puikų pagrindą plėtoti abiejų valstybių ir tautų bendradarbiavimą. Šios konferencijos metu buvo pristatytas tarptautinis projektas, kurį įgyvendino Visagino ,,Verdenės“ gimnazija kartu su Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centru bei Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės mokyklomis. Konferencijos metu buvo pristatyti projekto veiklos rezultatai, sukurtos edukacinės programos, pasidalinta patirtimi apie vaikų vasaros stovyklų organizavimą bei edukacinių programų įgyvendinimą. Taip pat buvo aptartos įgyvendinamo projekto tęstinumo bei bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos ir Latvijos  socialinio integravimo srityje.

Įgyta patirtis konferencijos dalyviams suteikė naujų idėjų, kaip tobulinti neįgalių vaikų užimtumo planavimą bei gyvenimo kokybės gerinimą. Paskatino užmegzti glaudesnius bendradarbiavimo ryšius tarp ugdymo įstaigų, sudarysianti galimybę tobulinti tarpkultūrinio ugdymo kompetenciją, taikyti įvairius mokymo metodus bei kurti  ugdymo aplinkas neįgaliems vaikams, patiriantiems socialinę atskirtį.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė