Sveikiname penktąjį ženkliuko Visagino savivaldybės Mokytojas nominantą!

Ženkliuku Visagino savivaldybės Mokytojas šiemet apdovanota Visagino vaikų lopšelio-darželio,,Auksinis gaidelis” (VPC) auklėtoja metodininkė Larisa Minič už atsakingą ir kūrybišką vadovavimą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniam būreliui ,,Mažylis“, už auklėtojų, vaikų ir jų tėvų kūrybinių darbų parodų įgyvendinimą, dalinimąsi darbo patirtimi, rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir skaitant pranešimus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, už gražią iniciatyvą organizuojant Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ,,Mažylis“ 20-ties metų jubiliejų.