Paslaugų kokybės įvertinimas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba (VŠPT) siekdama surinkti informaciją ir išsiaiškinti Visagino miesto bendruomenės nuomonę apie teikiamos švietimo pagalbos prieinamumą, reikalingumą ir naudingumą, atlieka anoniminę apklausą. Jūsų įstaigos pedagogų atsakymai padės specialistams numatyti kokybišką paslaugų teikimą ir efektyvesnes švietimo pagalbos poveikio kryptis. Maloniai prašome užpildyti anketą.