LASUC Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius padovanojo Visagino švietimo pagalbos tarnybai naujų knygų. Pristatome Jums dvi knygas „Įtraukusis ugdymas: elgesio sprendimai klasėje ir už jos ribų“, „Įtraukioji klasė: elgesio sprendimai“ (knygų autoriai Beth Aune, Beth Burt , Peter Gennaro).

Knygos skirtos moksleiviams, iš kurių kasdienių sunkumų ir pergalių mes, ugdytojai,  semiamės įkvėpimo, tėvams ir ugdytojams, suprantantiems, kad universalaus sprendimo nėra ir kad vaiko elgesys yra mūsų pasiryžimo būti rūpestingiems, kūrybingiems ir lankstiems išdava.

Dėl knygų prašome kreiptis į tarnybos švietimo pagalbos specialistus, arba tel. 8 386 60099.