Kviečiame teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymo programą

Kalėdinis sveikinimas
2020-12-22
KVIEČIAME DALYVAUTI IV-AME NACIONALIONIO PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS“ FORUME
2021-01-07

Kviečiame teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymo programą

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymo programą.

 

Ši mokymo programa skiriama įsivertinimo proceso diegimui ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo (toliau – IPU) programas vykdančiose mokyklose bei kokybės kultūros plėtojimui užtikrinant kuo sėkmingesnę šio proceso eigą. Mokymų tikslinė grupė – IPU švietimo sistemos darbuotojai: mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai, savivaldybių administracijų, švietimo pagalbos institucijų darbuotojai, kuruojantys IPU programas vykdančių mokyklų veiklą ir kiti. Parengti IPU programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantai gebės stebėti ugdymo procesą, jį analizuoti ir vertinti vadovaujantis mokyklos veiklos įsivertinimą ir švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, suvokti šiuolaikinio ugdymo kokybės sampratą, apibendrinti, sisteminti, analizuoti informaciją. Po mokymų dalyviai gebės konsultuoti mokyklas veiklos įsivertinimo, duomenų rinkimo, gautų duomenų analizės, interpretavimo klausimais, remiantis gautais duomenimis numatyti mokyklos veiklos tobulinimo galimybes.

 

Paraiškas prašome pateikti iki 2021 m. vasario 5 d.

 

Daugiau informacijos čia:

https://www.nsa.smm.lt/2021/01/05/kvieciame-teikti-paraiskas-i-ikimokyklinio-priesmokyklinio-ugdymo-programas-vykdanciu-mokyklu-isivertinimo-konsultantu-mokymo-programa/?fbclid=IwAR280thEdWtZoUOPE9lWhL_116lPmedwKsUCX8RN6cSsa5RZ_tO5438A88s

 

 

 

 

Natalija Levickaja

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

El. p. natalija.levickaja@visaginospt.lt

Mob. nr. (8 613) 88726