KVIEČIAME DELEGUOTI ĮSTAIGŲ ATSTOVUS

Kvalifikacijos tobulinimo programa
2021-05-14
Lietuvoje startuoja masinė vakcinacija
2021-06-02

KVIEČIAME DELEGUOTI ĮSTAIGŲ ATSTOVUS

Visagino švietimo pagalbos tarnyba atsižvelgdama į Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V – 1317 „Dėl bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“,kartu su Visagino miesto metodine taryba inicijuoja dalykų Metodinių būrelių veiklos atnaujinimą naujais nuo 2021-2022 m.m.:

  1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
  2. Pradinių klasių
  3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų
  4. Užsienio ir gimtosios rusų kalbos
  5. Lietuvių kalbos
  6. Menų ir socialinių mokslų (etika, tikyba, istorija, kūno kultūra).

Atnaujintos Bendrosios programos bus pradėtos įgyvendinti  nuo 2022-2023 m. m.

Prašome deleguoti iki  2021 m. rugpjūčio 20 d. po 2 Jūsų įstaigos  atstovus (rekomenduojame skirtingų mokomųjų dalykų) į naujai formuojamų Metodinių būrelių sudėtį. 

Metodinių būrelių veikla labai svarbi sėkmingam pasiruošimui atnaujintų Bendrųjų programų diegimui Visagino savivaldybės švietimo įstaigose.

Metodininkė

Natalija Levickaja