KVIEČIAME DALYVAUTI METODINĖJE – PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE MUZIKOS PEDAGOGAMS

NŠA parengė rekomendacijas hibridiniam mokymui
2021-09-07
KVIETIMAS
2021-09-13

KVIEČIAME DALYVAUTI METODINĖJE – PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE MUZIKOS PEDAGOGAMS

Rugsėjo 22 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras organizuoja metodinę – praktinę muzikos pedagogų konferenciją „Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“. Jos tikslas – suburti muzikos pedagogus ir sudaryti jiems sąlygas pagilinti ne tik profesines, bet ir pedagogines žinias, atkreipti dėmesį į muzikinio ugdymo problemas.

Konferencijoje dalyviai susipažins su naujausiais ugdymo planais, kūrybiškais ir inovatyviais muzikinio ugdymo metodais. Taip pat bus kviečiama aptarti aktualias muzikinio ugdymo problemas, skatinti muzikos pedagogų bendradarbiavimą per pozityvią gerosios patirties sklaidą bei profesinės patirties refleksiją, keliant bendrąsias ir profesines kompetencijas.

Konferencija vyks LMTA Centrinių rūmų Didžiojoje salėje, nuotolinių konferencijų platformoje „Zoom“.

Norintiems gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2.) taikomas 5 Eur mokestis.

Daugiau informacijos – https://www.nsa.smm.lt/2021/09/02/metodine-praktine-konferencija-muzikos-pedagogams/