ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

2023 m. balandžio 27 d. Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio  ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) metodinio būrelio posėdis.

Būrelio pirmininkė Skirmantė Ramelienė pranešė, kad šiame posėdyje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai atėjo pasidalinti gerąja darbo patirtimi.  Kiekvienoje mokykloje per mokslo metus įvyko nemažai renginių ar veiklų, kuriose dalyvavo ir lietuvių kalbos mokytojai. Apie įvykusius renginius, projektus bei veiklą pasirengė kalbėti Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokytoja Nadiežda Juodžiūnienė, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir lietuvių kalbos mokytoja Miglė Bulovienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja Aušra Gigelevičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja Vaiva Radzevičienė, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokytoja Olga Artamavičienė ir Visagino „Atgimimo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Deksnienė. Nutarta gerąja kolegų patirtimi naudotis per lietuvių kalbos ugdomąsias veiklas, naudoti rekomenduotas skaitmenines priemones lietuvių kalbos pamokose.

Posėdyje pristatyta ilgalaikių planų formos, atkreiptas dėmesys, kad mokymosi turinio skyrius ir temos turi būti užpildytos mokytojo nuožiūra. Mokyklos metodinės grupės nariai gali susitarti, kokios temos yra svarbiausios ir pasiūlyti jas įtraukti į planą.

Posėdyje taip pat kalbėta apie informacijos sklaidą po UTA mokymų pagal kvotas. Posėdžio pirmininkė Skirmantė Ramelienė pranešė, kad UTA mokymai pagal kvotas dar nevyko, todėl neturime tikslios informacijos ir negalime pasidalinti, todėl informacijos sklaida apie UTA vyks po mokymų.

Informaciją parengė posėdžio pirmininkė Skirmantė Ramelienė, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė