ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDIS

Lapkričio 14 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės bibliotekininkų, Visagino savivaldybės mokyklų kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos ir literatūros) ir gimtosios kalbos (rusų kalbos) metodinių būrelių posėdis.

Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė būrelių nariams išaiškino metodinės veiklos organizavimą reglamentuojančius dokumentus, metodinio būrelio narių funkcijas, padėkojo už dalyvavimą miesto metodinėje veikloje, kuri vienija ugdymo srities pedagogus kvalifikacijai ir profesinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja darbo patirtimi, metodine ir dalykine informacija orientuota į kūrybiškumą ir atsakingumą.

Posėdyje aptrata metodinių būrelių veiklos planų ir ataskaitų rengimo nuostatos ir terminai, pasiūlymai ir poreikis dėl veiklos priemonių organizavimo, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė