ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MENINIO UGDYMO METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Kviečiame į renginį!
2023-11-22
Kviečiame pasigrožėti!
2023-11-23

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MENINIO UGDYMO METODINIO BŪRELIO POSĖDIS

Lapkričio 22 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko meninio ugdymo (muzikos, dailės, šokio, teatro) ir technologinio ugdymo metodinio būrelio posėdis.

Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė būrelių nariams išaiškino metodinės veiklos organizavimą reglamentuojančius dokumentus, metodinio būrelio narių funkcijas, padėkojo už dalyvavimą miesto metodinėje veikloje, kuri vienija ugdymo srities pedagogus kvalifikacijai ir profesinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja darbo patirtimi, metodine ir dalykine informacija orientuota į kūrybiškumą ir atsakingumą.

Posėdyje išrinktas metodinio būrelio pirmininkas, sekretoriaus, papildytas metodinio būrelio narių sąrašas, aptrata metodinių būrelių veiklos planų ir ataskaitų rengimo nuostatos ir terminai, pasiūlymai ir poreikis dėl veiklos priemonių organizavimo, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė