Įvyko Visagino savivaldybės lietuvių kalbos metodinio būrelio posėdis

2022 m. birželio 14 d. įvyko Visagino savivaldybės lietuvių kalbos metodinio būrelio posėdis. Rasa Andriulaitienė, ,,Gerosios vilties“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, dalyvavo tęstiniuose mokymuose apie ugdymo turinio atnaujinimą. Ji pasidalinimo gauta informacija. Pranešėja pastebėjo, kad tikslios informacijos apie konkrečius ugdymo turinio atnaujinimo aspektus dar nėra, todėl atsakyti į kylančius klausimus dar nėra galimybės. Tačiau ji pasidžiaugė, kad mokymuose dalyvavo daug mokytojų praktikų, kurie dalijosi savo darbo patirtimi. R. Andriulaitienė klausytojams perdavė sukauptą mokymų metu medžiagą.

Aptarti ir kiti aktualūs veiklos klausimai.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė