Įvyko renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms

Valstybinė lietuvių kalbos komisija jau šeštą kartą kviečia surengti Lietuvių kalbos dienas įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją šalyje, Kalbos komisija pasiūlė Lietuvių kalbos dienas organizuoti 2021 m. vasario–gegužės mėn. Balandžio 22 dieną Visagino švietimo pagalbos tarnyboje buvo organizuota apskritojo stalo diskusija, atvira pamoka suaugusiems ,, Bendraukime taisyklingai“. Pamokoje dalyvavo lietuvių kalbos kursų klausytojai. Jie prisiminė savo patirtį mokantis lietuvių kalbos, diskutavo kalbos vartojimo aktualumo klausimais, išklausė paskaitą ,, Semantikos klaidos“, atliko praktines užduotis.