Įvyko Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai

Įvyko Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai

Balandžio 21–22 d. įvyko Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai Visagino savivaldybės  ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir neformaliojo ugdymo įstaigų specialistams.

Mokymus vedė lektorės Laima Telksnienė ir Irena Vidžiūnienė, tarptautinio olimpinio komiteto atstovės, logistinę pagalbą teikė Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė.

Olimpinių vertybių ugdymo programa yra plataus pobūdžio programa, kuri gali būti adaptuojama tiek ikimokyklinėse įstaigose, tiek bendrojo ugdymo mokyklose. Programa tinkama ir jaunimo ugdymui nuo  ikimokyklinių įstaigų iki gimnazijos klasių. Olimpinių vertybių ugdymo programa naudoja sporto universalumą ir olimpinių idėjų kontekstą su tikslu padėti mokytojams ir ugdytojams įgyvendinant vertybėmis pagrįstą ugdymą.

Mokymų metu buvo pristatyta programa, išdalinti leidiniai, aptartos pritaikymo galimybės ugdymo įstaigose, išbandyta metodika ir siūlomos veiklos.

Džiaugiamės matydami tiek daug motyvuotų ir olimpizmo galimybėmis suinteresuotų Visagino savivaldybės ugdymo įstaigų dalyvių. Tikime, kad mokytojų įsitraukimas yra vienas svarbiausių sėkmingų elementų, kuris leidžia pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius efektyviau ir kokybiškiau.

Tikime ir linkime, kad programa bus pritaikoma Visagino savivaldybės mokyklose, kuri leis vaikams ir jaunimui per sportą atrasti vertybes: draugystę, pagarbą ir tobulėjimą.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė