ĮVYKO LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS MIESTO ETAPAS

Konkursas
2020-12-15
KVIEČIAME DALYVAUTI TARPTAUTINIAME JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSE!
2020-12-22

ĮVYKO LIETUVOS MOKINIŲ INFORMATIKOS OLIMPIADOS MIESTO ETAPAS

2020 m. gruodžio 15 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo  Lietuvos mokinių informatikos olimpiados miesto etapą.  Olimpiada vyko nuotoliniu būdu.

 

Olimpiadoje dalyvavo Visagino „Verdenės“, Visagino „Atgimimo“ gimnazijų ir Visagino technologijos ir verslo profesinio  mokymo centro 9-ų ir 11-ų-12-ų klasių 13 mokinių.

Dėkojame Visagino technologijos ir verslo profesinio  mokymo centrui už galimybę olimpiados organizatoriui ir vertinimo komisijos nariams stebėti mokinius olimpiados metų, už ZOOM platformos suteikimą.

 

Dėkojame švietimo įstaigų informacinių technologijų mokytojams už pagalbą organizuojant nuotolinę olimpiadą.

 

Sveikina laimėtojus ir linkime sėkmės šalies olimpiados etape!

 

 

 

 

Metodininkė

Natalija Levickaja