ĮVYKO LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS ETAPAS

2021 m. sausio 7 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo Lietuvos mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etapą. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu.

Olimpiadoje dalyvavo Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, „Verdenės“, Visagino „Atgimimo“ gimnazijų ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro 

9-12 klasių 26 mokiniai.

Dėkojame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui už pagalbą organizuojant chemijos olimpiadą.

Dėkojame švietimo įstaigų chemijos mokytojams už mokinių parengimą ir raginimą dalyvauti nuotolinėje chemijos olimpiadoje.

Dalyviams dėkojame už dalyvavimą.

 

Sveikiname laimėtojus ir linkime sėkmės šalies olimpiados etape!

Metodininkė

Natalija Levickaja