Įvyko Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM olimpiados Visagino savivaldybės etapas

Visagino miesto pradinių klasių mokinių Dailyraščio konkursas
2023-03-13
Be patyčių
2023-03-15

Įvyko Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM olimpiados Visagino savivaldybės etapas

Visagino švietimo pagalbos tarnyba 2023 m. kovo 15 d. savivaldybės etape organizavo Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM (gamtos-biologijos) olimpiados olimpiadą. Olimpiados tikslas – nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus skatinti mokunius holistiškai mąstyti, domėtis gamtos mokslais, bei sugebėti juos integruoti; ugdyti mokinių pažintinius interesus, praktinius įgūdžius bei gebėjimus; skatinti mokinius kritiškai mąstyti, kūrybiškai ir savarankiškai veikti.

Olimpiadai  Visaginui atstovavo Visagino „Verdenės“ gimnazijos 5 mokiniai, Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos 5 mokiniai ir Visagino „Gerosios vilties” progimnazijos 6 mokiniai.

Dėkojame Visagino „Verdenės” gimnazijos bendruomenei sudarant puikias sąlygas organizuojant olimpiadą.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė