Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

Konkursas vyr. buhalterio pareigoms užimti
2019-05-30
Dėl švietimo pagalbos specialistų
2019-06-14

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

Kviečiame susipažinti su Visagino savivaldybės Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais.

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo nuostatai